Thursday, 26 January 2017

MUFTI-MUFTI WAHABI YANG MESTI DIKENALI OLEH SETIAP MUSLIM YANG SEJATI

Antara Fatwa-fatwa yang bertentangan dengan ahli Salaf dan Sunnah Nabi yang dikeluarkan oleh ulamak-ulamak Wahabi (rujuk gambar) yang mesti dijauhi oleh umat Islam ialah:                                                                                                                               1- Nasirudin al-Albani.                                      2- Abdul Aziz al-Syeikh.                                     3- Ibnu Baz.                                                         4- Soleh al-Usaimin.

No comments:

Post a Comment