Friday, 30 December 2016

IBNU TAIMIAH (Idola Wahabi) menyatakan bahawa Bidaah terbahagi kepada Baik & Buruk

Blog: ustaz-faidzurrahim.blogspot.com.            Ibnu Taimiah (Idola Wahabi) di dalam kitabnya yang berjudul 'Majmu' Fatawa' (Scan kitab)  menjelaskan pengiktirafan beliau bahawa bidaah ada dua bahagian, pertama bidaah Hasanah (baik) dan kedua bidaah dhalalah (sesat). Manakala golongan WAHABI menafikan bidaah kepada dua bahagian, bahkan mereka mengkafirkan sesiapa yang menyatakan adanya Bidaah Yang Baik. Semoga Allah Merahmati Umat Islam.                                                                      Blog: ustaz-faidzurrahim.blogspot.com

No comments:

Post a Comment