Sunday, 25 December 2016

IBNU TAIMIAH DIKAFIRKAN OLEH AJARAN WAHABI DALAM ISU BACAAN QURAN PADA SI MATI

Blog: ustaz-faidzurrahim.blogspot.com.  Ibnu Taimiah menjadi rujukan utama bagi golongan Radikal Wahabi. Wahabi mengkafirkan orang Islam yang membaca Quran untuk si mati, manakala Ibnu Taimiah dalam kitabnya yang berjudul 'Majmu' al-Fatawa' (scan kitab) menganggap boleh dibaca Quran pada si mati dan bacaan tersebut ada manfaat pada si mati. Semoga Allah merahmati umat Islam.                                                              Blog: ustaz-faidzurrahim.blogspot.com

No comments:

Post a Comment