Monday, 18 July 2016

BUKTI ULAMA NUSANTARA MENOLAK AJARAN SONGSANG WAHABI

✨ *WAHHABI DI SISI PANDANGAN AL-SYAIKH AHMAD IBN MUHAMMAD ZAIN AL-FATONI* ✨                                  Disebarkan oleh:http://ustaz-faidzurrahim.blogspot.my/?m=1     

📖 Ketika menceritakan tentang fitnah yang berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Salim, al-Syaikh Ahmad al-Fatoni (w.1325 H) berkata:

"...[dan] setengah daripadanya (( *fitnah to'ifah Wahhabiyyah* )) yang melampaui mereka itu sehingga memerintah mereka itu akan dua Tanah Haram yang mulia dan mereka itu🔸satu kaum yang mempunyai *mazhab yang jahat dan jalan yang sesat dan i^tiqad yang mudarat*🔸dan adalah yang me[ng]hantarkan mazhab mereka itu yang keji dan yang meri[ng]tahkan dia [memerintahkan dia] Muhammad anak ^Abdul-Wahhab dan asalnya daripada masyriq daripada Bani Tamim dan adalah permulaan pekerjaannya bahawasanya ia adalah setengah daripada mereka yang menuntuti ilmu pada negeri Madinah al-Munawwarah ^ala sohibiha afdol al-solat wa al-salam dan adalah bapanya laki-laki yang solih demikian lagi saudaranya🔸dan adalah bapanya dan saudaranya dan sekalian guru-gurunya *memfirasat mereka itu padanya bahawasanya lagi akan jadi daripadanya menyesat dan zaigh dan ilhad* dari kerana barang yang diketahui oleh mereka itu daripada perkataannya dan perbuatannya dan bantahan-bantahannya daripada beberapa masalah...🔸...maka mereka ia bagi dirinya akan mazhab yang sesat dan *menyalahi ia akan segala imam agama* dan menyesat ia akan segala yang jahilin🔸dan *me[ng]kufur ia akan segala mereka yang tiada mengikut mazhabnya daripada mukmin*🔸dan *me[ng]hukum ia dengan syirik mereka yang ziarah akan kubur Nabi sollallahu ^alaihi wa sallam dan auliya' dan solihin dan yang bertawassul dengan mereka itu* dan🔸me[ng]haram ia akan berselawat atas Nabi sollallahu ^alaihi wa sallam🔸dan beberapa i^tiqad yang lain daripada demikian itu dan *bahawasa segala manusia telah kufur mereka itu daripada masa hijrah enam ratus tahun hingga kepada masanya itu dan [ia]lah yang membaharukan bagi mereka itu akan Islam mereka itu*..." Intaha.

🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸

📚 *Rujukan:* Kitab _Hadiqatul-Azhar war-Rayahin fi Manaqib al-Akhyar wa Akhbaris-Solihin,_ *al-Syaikh Ahmad ibn Muhammad Zain ibn Mustafa al-Fatoni*, Persama Press, Pulau Pinang, t. th., hlm 169 - 170.

✒Beliau adalah *guru bagi ramai ulama dan mufti di Nusantara* seperti Syaikhul-Islam dan Mufti Selangor Tengku Mahmud Zuhdi bin Abdur-Rahman al-Fatoni, Tok Kenali, Tok Selehor, Kiyai Hasyim Asy'ari pengasas Nahdotul-^Ulama' dan lain-lain.

✒Beliau juga *penasihat dan rujukan sultan-sultan Melayu* seperti Sultan Fatoni, Sultan Kelantan, Sultan Kedah, Sultan Terengganu (Sultan Zainal Abidin III), Sultan Johor, Sultan Riau - Lingga, Sultan Deli, Sultan Langkat, Sultan Pontianak dan Sultan Sambas secara tidak rasmi dan beliau juga *penasihat Syarif/ Raja Mekah secara rasmi*.                                                            Disebarkan oleh:http://ustaz-faidzurrahim.blogspot.my/?m=1

No comments:

Post a Comment