Saturday, 5 July 2014

BUKU DARAH WAHABI

Buku Darah Wahabi ini menyingkap kesesatan fahaman Wahabi mendedahkan segala fakta tentang Wahabi yang dibangunkan di atas linangan air mata dan darah Umat Islam sendiri. Ternyata mereka bukanlah gerakan tajdid (pembaharuan) tetapi lebih tepat sebagai gerakan terrorist.

No comments:

Post a Comment